Advanced Waste Zero Emission Power Plant

At present, a lot of raw materials, such as natural gas, coke oven gas, naphtha, heavy oil, coal or coke, are used for producing methanol. In most steel coke cogeneration enterprises, the coke oven gas produced by coking process is utilized to produce methanol. Since coke oven gas is a gas with high hydrogen content so that in the process of methanol production, the hydrogen to carbon ratio in the synthesis gas produced in the raw coke oven gas treatment far deviates from the theoretical value (the theoretical value of hydrogen to carbon ratio by volume F = (H2 – CO2) / (CO + CO2) = 2.0 2.05), resulting in that the hydrogen in the synthesis gas can not be fully utilized, and eventually be burned or exhausted. Since the useful elements can not be fully utilized, a waste of resources is caused, and at the same time, the efficiency of methanol production is lowered.

SUMMARY OF THE INVENTION

[0003] In view of the above, the present invention provides a method and device for producing methanol which, by making use of the converter gas generated in steelmaking process and the coke oven gas generated in coking process as raw materials, enables full use of the carbon element in the converter gas and the hydrogen element in the coke oven gas, saves resources, and improves economic efficiency.

To achieve the above object, the present invention provides the following technical solutions:

The present invention discloses a method for producing methanol, comprising:

purifying converter gas;

mixing the purified converter gas with coke oven gas to obtain mixed gas; and

reacting the mixed gas to produce methanol.

Preferably, the process of purifying converter gas comprises:

pressurizing the converter gas;

removing the mechanical water in the pressurized converter gas;

adsorbing the impurities from the mechanical water-removed converter gas; and

removing arsenic from the impurities-removed converter gas to obtain purified converter gas.

Preferably, the process of reacting the mixed gas to produce methanol comprises:

desulfurizing the mixed gas;

reforming the desulfurized mixed gas using pure oxygen catalyzed partial oxidation reforming process to obtain synthesis gas; and

reacting the synthesis gas under the condition of 215 [deg.]C 280 [deg.]C and 5.5 Mpa – 6.5 Mpa to produce methanol.

Preferably, the process of mixing the purified converter gas and the coke oven gas is mixing after adjusting the mixing ratio of the purified converter gas and the coke oven gas according to the hydrogen to carbon ratio in the synthesis gas, and the hydrogen to carbon ratio by volume in the synthesis gas is (H2 – CO2) / (CO + CO2) = 2.0 2.05.

Preferably, before desulfurizing the mixed gas, further comprising pressurizing the mixed gas to a pressure of 2.2 Mpa – 2.8 Mpa.

Preferably, making use of the reaction of the synthesis gas under the condition of 215 [deg.]C 280 [deg.]C and 5.5 Mpa – 6.5 Mpa to produce methanol.

Preferably, reacting the synthesis gas to produce methanol and at the same time adding water to supplement the water lost in the reaction, and the ratio by weight between the amount of the makeup water and the yield of methanol is 0.90 0.96 : 1.

Preferably, further comprising rectifying the methanol to obtain refined methanol.

The present invention also discloses an device for producing methanol, comprising:

a device for purifying converter gas connected to the converter gas exhaust port; a mixing device connected to the coke oven gas exhaust port and the exhaust port of the device for purifying converter gas;

a synthesis device connected to the exhaust port of the mixing device; and

a controller connected to the synthesis device, the coke oven gas exhaust port and the exhaust port of the device for purifying converter gas.

Preferably, the synthesis device comprises:

a desulfurizing device connected to the exhaust port of the mixing device;

a reforming device connected to the exhaust port of the desulfurizing device; and

a synthesis tower connected to the exhaust port of the reforming device.

As can be seen from the above technical solutions, according to the method and device disclosed in the embodiments of the present invention, the by-product gas – converter gas produced by steelmaking process is made to go through a purification process in order that it can be mixed with the coke oven gas produced by coking process at a suitable proportion so that the hydrogen to carbon ratio in the synthesis gas produced by the desulfurization and reformation of the mixed gas conforms to the requirement of theoretical value and so the production efficiency is improved. Since converter gas has a relatively high content of carbon element, while coke oven gas has a relatively high content of hydrogen element, the hydrogen to carbon ratio in the synthesis gas can be adjusted by adding a certain proportion of converter gas. The mixing ratio of converter gas and coke oven gas is adjusted real-timely according to the variation of the hydrogen to carbon ratio in the synthesis gas monitored real-timely, and the mixing ratio after adjustment is so that the hydrogen to carbon ratio in the synthesis gas conforms to the requirement of F = (H2 – CO2) / (CO + CO2) = 2.0 2.05.

Since converter gas and coke oven gas are both by-product gas in industrial production processes, the addition of converter gas can, on one hand, increase the use ratio of useful elements in the raw material, and on the other hand, the utilization of industrial by-product gas as raw material can effectively reduce the emission of waste gas and reduce the pollution from waste gas to the environment. In addition, the utilization of the converter gas discharged as waste gas in steelmaking process as raw material can decrease production cost and increase economic benefit.

(Български) Иновативните предприемачи

Словосъчетанието «иновативни предприемачи», макар и на някой да не му изглежда езиково коректно, има ясен смисъл. Точно сега, в кризата, предприемачите следва да се преди всичко иновативни. Не само като подход към пазара, но и с технически иновации под патентна закрила. Това е перфектен законен начин да се запази творческият и инженерният  труд, вложен в … Continue reading

(Български) Преодоляване на кризата

Логичното свързване на ролята на предприемачите с ускорения изход от икономическа криза е развито още в теорията на Шумпетер за бизнес циклите. По-късно потвърдено от анализите на Питър Дракър и изразено днес в т.нар. ренесанс на Шумпетеровото предприемачество. Още по-нова тенденция откроява Френсис Фукуяма в книгата си «Краят на капитализма» . Не само той, но … Continue reading

(Български) Предприемачеството в кризата

Предприемаческата проблематика е актуална и с нарастваща значимост, защото през последните няколко години милиони хора по света загубиха работата си вследствие на кризата. Влошиха позициите си и дори замряха редица производства, които в продължение на десетилетия бяха носители на технологичното и икономическото развитие. Сега всички нови успешни бизнеси неизбежно са основани на конкурентни иновации. Те … Continue reading

A newly developed hybrid car – Do it yourself !

In general, an automotive vehicle obtains its driving power by rotating wheels using the power generated while burning fossil fuels, such as gasoline or diesel. However, the conventional automotive vehicle is considered as one of major factors of environmental pollution due to greenhouse gases generated during combustion of fossil fuels, such as carbon dioxide, and … Continue reading

Иновативните предприемачи

Словосъчетанието «иновативни предприемачи», макар и на някой да не му изглежда езиково коректно, има ясен смисъл. Точно сега, в кризата, предприемачите следва да се преди всичко иновативни. Не само като подход към пазара, но и с технически иновации под патентна закрила. Това е единственият законен начин търговски да се запази ценността на творческият и инженерният … Continue reading

Изобретения и патенти на пазара

Когато говорим за предприемачеството обикновено свързваме иновацията, с или без изобретение/я, с конкретен краен продукт /услуга на пазара, съгласно техническото решение от изобретението/патента. Но изобретението, само по себе си,  също е пазарен продукт. С внясянето на всяко изобретение в Патентното ведомство у нас, или другде, автоматично изобретението попада под патентна закрила. Независимо дали е патентноспособно … Continue reading

Изобретения за преодоляване на кризата

Лдпрогичното свързване на ролята на преиемачите с ускорения изход от икономическа криза е развито още в теорията на Шумпетер за бизнес циклите. По-късно потвърдено от анализите на Питър Дракър и изразено днес в т.нар. ренесанс на Шумпетеровото предприемачество. Още по-нова тенденция откроява Франсис Фукуяма в книгата си “Краят на историята и последният човек” и следващите … Continue reading

Финасово преодоляване на Еврокризата ?

Без никакво съмнение кризата у нас и в целия свят ще бъдат преодолени. Въпросът е на каква цена и за какво време. Затова решението на Европейската Централна Банка  (EЦБ) от септември 2012 г. е не само първата, но и най-решителната стъпка в посоката на по-бързото преодоляване на икономическата криза. В какво се изразява тази стъпка … Continue reading

Вътрешните предприемачи-новатори

По принцип предприемач-новатор е двусловие , което има за цел да подчертае именно новаторството. Това разграничение се налага, за да можем по-лесно да обясним, че новаторът не винаги може да има своя фирма, която да носи търговската новост на пазара. Той може и да е в състава на фирма и същевременно той персонално (или вътрешно … Continue reading